Όροι χρήσης 

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης της παρούσας ιστοσελίδας (​www.qazamigr.com​ )  είναι η εταιρία με την επωνυμία «Qazamigr PRO LTD» . Η εταιρεία μας προσφέρει τις  υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν  συντομίας ως «Όροι»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον  «χρήστη» και την εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία (η «Εταιρεία»).  Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε  μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να  συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που  διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που  περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του.  Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους  συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως  Συνδρομητής ή ως Μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των  υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων  από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί  με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.  Το περιεχόμενο των όρων χρήσης έχει ως εξής:

To ​www.qazamigr.com​ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει, τροποποιήσει  ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του,  ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη.  Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι  θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως  σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων  εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Διατηρεί το δικαίωμα  να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και  συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο,  αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε  μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.  Η μη ενάσκηση από το ​www.qazamigr.com​των δικαιωμάτων του που απορρέουν από  τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε  επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το ​www.qazamigr.com​ δεν ευθύνεται για παράβαση  των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί,  πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.  Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του  αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί  ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να  προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

ΑΡΘΡΟ 1 -Γενικά

i. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους  σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε  επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά  ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που  μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να  επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από  το ​www.qazamigr.com​ μέσω αυτού.

ii. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού  απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον
χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές, όπως  επίσης και σε άτομα στερούμενα ικανότητας σύναψης συναλλαγών.  Το ​www.qazamigr.com​ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του  δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να  ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

iii. Το ​www.qazamigr.com​ .​ ​ δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση  να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και  να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης  να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού  τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του ​www.qazamigr.com​ .

iv. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία  του ​www.qazamigr.com​ να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών  που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το ​www.qazamigr.com​ δεν εγγυάται ότι, η χρήση  από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που  περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 2  -Τιμές

i. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Όλες οι αναγραφόμενες  τιμές για τα προϊόντα περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους (με  επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων) και τις χρεώσεις, εκτός εάν  αναφέρεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλείστε να ελέγχετε προσεκτικά  τους σχετικούς όρους και τις πληροφορίες των προϊόντων, υπηρεσιών και κρατήσεων  πριν προχωρήσετε σε αγορά αυτών.

ii. Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά. Όλες οι  προσφορές και προωθητικές ενέργειες επισημαίνονται ως τέτοιες. Αν δεν φέρουν σχετική  σήμανση δεν απορρέουν δικαιώματα για εσάς σε περίπτωση εμφανών σφαλμάτων. Σε  περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.  iii. Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε  περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το ​www.qazamigr.com​ διατηρεί το δικαίωμα να  μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με  την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί  ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την  επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3  -Περιορισμός ευθύνης

i. Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις  και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η εταιρεία θα ευθύνεται μόνο για  άμεσες ζημίες τις οποίες υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε στο χρήστη/επισκέπτη λόγω  ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών της σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών της,  συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της αγοράς του χρήστη/επισκέπτη,  όπως αυτό ορίζεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας (είτε πρόκειται για  μεμονωμένο περιστατικό είτε για σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).

ii. Η εταιρεία δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του  κάθε χρήστη/επισκέπτη, για το λόγο αυτό ο χρήστης/επισκέπτης παραιτείται ρητώς και  απαλλάσσει την εταιρία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή πρόκληση  ενεργειών ή ζημιές που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την  εταιρεία και τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών αυτής. Η εταιρεία δεν θα  αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα στον  χρήστη/επισκέπτη και τους τρίτους. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει σχετικά με
τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου, βαρύνει αποκλειστικά τον  χρήστη/επισκέπτη.

iii. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το ​www.qazamigr.com​ καλούνται να  μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των  υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να  χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time  bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

iv. To ​www.qazamigr.com​ δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση  παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον  χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του  κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που  συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά  ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην  υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής  προϊόντων.

v. To ​www.qazamigr.com​ δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από  λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών,  παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε  υπαιτιότητα τoυ ​www.qazamigr.com​ .

vi. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα,  φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω  αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη  ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το ​www.qazamigr.com​ δεν  εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των  παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και  προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες,  παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα  δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το ​www.qazamigr.com​, τα  στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

vii. Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους  χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων»  hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το  περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας,  την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των,  το ​www.qazamigr.com​ δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς  τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε  χρήστη/επισκέπτη.

viii. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και  την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα  του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε  ευθύνης του ​www.qazamigr.com​, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι  χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους  παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και  ιστοσελίδων τους.

ix. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου  αποδέχονται ότι το ​www.qazamigr.com​ ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την  ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των  υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να  αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με  δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή
παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

x. Προκειμένου να ολοκληρώσετε και να εξασφαλίσετε την παραγγελία σας από το  ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σωστή διεύθυνση email σας. Δεν  φέρουμε καμία ευθύνη (και δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε) καμία λανθασμένη ή  λανθασμένα πληκτρολογημένη διεύθυνση email ή μη ακριβή ή λανθασμένο αριθμό  (κινητού) τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

xi. Ωστόσο, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η εταιρεία ούτε  οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις  θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους affiliate  συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους εκπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στη  δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του  ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθύνεται για  (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε  απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια  ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση,  (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των υπηρεσιών  (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην  ιστοσελίδα της εταιρείας,  (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημιές, απώλειες ή  χρεώσεις τις οποίες υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε ο χρήστης/επισκεπτης, σύμφωνα με,  έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση  της ιστοσελίδας, ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχο της  εταιρείας.

xii. Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση,  αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο των παρόντων. Ωστόσο, η  εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της  ιστοσελίδας, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της τελευταίας  που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης στον υπολογιστή του. Ο χρήστης/επισκέπτης  συναινεί με την παρούσα σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνεί ότι οι παρόντες  όροι θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

xiii. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών  δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να  προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΑΡΘΡΟ 4 α  -Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

i. Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς,  Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και  όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής  ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού  κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού  τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα  χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

ii. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το  εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα  στο ​www.qazamigr.com​ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία  ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις,  δικαιούται το ​www.qazamigr.com​ για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε  υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει,  επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

iii. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει  το ​www.qazamigr.com​, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του
που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο  οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο ​www.qazamigr.com​άμεσα και χωρίς να  απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

iv. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η χρήση του από το χρήστη/επισκέπτη  είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του  λογαριασμού του σε τρίτα πρόσωπα. Παραβίαση αυτή οδηγεί σε άμεση, οριστική και  αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας του χρήστη/επισκέπτη με την ιστοσελίδα και την  εταιρεία. Θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται στην ιστοσελίδα,  αν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, αφού  όμως προηγουμένως λάβει γνώση των όρων της παρούσας, της πολιτικής απορρήτου και  της δήλωσης προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 4 Β

i. Με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί:  a. Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον  εαυτό του στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνει όποτε είναι αναγκαίο. Η ιστοσελίδα  και η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των  πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη/επισκέπτη. Αν οποιεσδήποτε  πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη/επισκέπτη δεν είναι σύμφωνα με τις  διατάξεις αυτές ή αν η εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες  αυτές δεν συμφωνούν, έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του χρήστη/επισκέπτη και  να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του  λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση,  παρούσα ή μελλοντική, των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή  την περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για  την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής του στην ιστοσελίδα.  b. Ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με  οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματική  την ιστοσελίδα· για να μεταφέρει αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή  προγράμματα· για να έχει πρόσβαση ή να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στους  λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσει ή να προσπαθήσει να διαπεράσει τυχόν  μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό,  άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα  ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την φυλή, την  εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο·  c. Να απέχει από το να κάνει οτιδήποτε έυλογα κρίνεται με βάση την καλή πίστη και τα  χρηστά συναλλακτικά ήθη ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει την φήμη  της εταιρείας και της ιστοσελίδας και του καταστήματος.  d. Να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους εντός του οποίου  προβαίνει σε χρήση του λογισμικού της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.  e. Να μην επεξεργάζεται ή αποκαλύπτει σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  άλλων χρηστών, τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται στον χρήστη τόσο στο  πλαίσιο χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και με άλλον τρόπο. Ο παρόν όρος  δεν ισχύει, μόνο αν εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του άλλου μέρους ή υφίσταται άλλος  νόμιμος λόγος προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις ώστε να δικαιολογείται η  επεξεργασία ή κοινοποίηση σε τρίτους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του  χρήστη.  f. Να αποζημιώσει την εταιρεία και να την υπερασπιστεί πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή  νομικές αγωγές οι οποίες θα στρέφονται εναντίον της από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,  ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους του χρήστη των παρόντων.  g. Ότι το ψευδώνυμο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί για να  εγγραφεί στην ιστοσελίδα δεν μοιάζουν με το όνομα της εταιρείας ούτε με την φερόμενη
ονομασία της ιστοσελίδας. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει  ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά ή αν περιέχουν διεύθυνση άλλης ιστοσελίδας ή  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκει σε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει  συναινέσει για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε  άλλο στοιχείου προσωπικών δεδομένων του προς εγγραφή στην ιστοσελίδα από τον  χρήστη.  h. Ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να προκαλέσει ενόχληση,  αναστάτωση ή ταλαιπωρία στους εγγεγραμμένους στην ιστοσελίδα χρήστες.  i. Ότι η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της  χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους  στον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Wind, Vodafone, Cosmote  κα), τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την  καταβολή των εν λόγω τελών.  j. Ότι θα πρέπει να ενημερώνει την κατάσταση του προφίλ του αναφορικά με τη  διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, την ώρα των παραδόσεων, τυχόν άμεση  παράδοση, τον τρόπο που επιθυμεί να καταβάλει το τίμημα, ώστε να μπορεί η εταιρεία να  κρίνει τις αντικειμενικές του δυνατότητες περί αποδοχής ή μη της παραγγελίας του.  k. Ότι δίνει εντολές παραγγελίας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με την  ισχύουσα νομοθεσία.  l. Να ανταποκριθεί άμεσα στην εκάστοτε παράδοση της παραγγελίας του, ενημερώνοντας  για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία παραλαβής της παραγγελίας στην συμφωνηθείσα  τοποθεσία και κατά τη συμφωνηθείσα ώρα. Η μη ενημέρωση για τυχόν κώλυμά του προς  παραλαβή των προϊόντων κατά τα συμφωνηθέντα ισοδυναμεί με απόρριψη της  παραγγελίας του και γεννά ευθύνη του από τη μεταξύ σχέση με την εταιρεία, δίχως όμως  να γεννάται ευθύνη της εταιρείας.  m. Να διατηρεί και να χειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες  αυτού, ώστε, πέραν των παρεχόμενων τηλεφωνικών υπηρεσιών από το τηλεφωνικό  κέντρο της εταιρείας, να έχει πρόσβαση ατομικά ο ίδιος στο προφίλ του στο ηλεκτρονικό  κατάστημα, όπως τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας που είναι  συμβατή με την εφαρμογή, τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, το GPS,  μεταξύ άλλων.  n. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού  πρόσβασης που έχει επιλεγεί από τον ίδιο κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, για το  λόγο αυτό οφείλει να δείχνει τη δέουσα επιμέλεια. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για  οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από  τον χρήστη σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του χρήστη από έναν  τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη στην ιστοσελίδα.

ii. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του  χρήστη από τρίτο, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως μόλις το αντιληφθεί την  εταιρεία στη Διεύθυνση ηλ. Ταχ.: ​info@qazami.gr​ . Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα  στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του δεσμευόμενος από τα ως άνω. Σημειώνεται ότι η  εταιρεία διατηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων του χρήστη και την αποφυγή διαρροής αυτών σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα  πρόσωπα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη Δήλωση προστασίας των  προσωπικών δεδομένων.

iii. Εάν ο χρήστης, έχοντας γίνει δεκτή η παραγγελία του, είτε θελήσει να την ακυρώσει  λόγω ανακύψαντος κωλύματος είτε καθυστερήσει στην παραλαβή αυτής στην  συμφωνηθείσα ώρα και τοποθεσία, θα πρέπει αφενός να ενημερώσει άμεσα προς τούτο  και αφετέρου να ακυρώσει την παραγγελία ή να συμφωνηθεί μεταγενέστερη ώρα και  μέρος παράδοσης ενημερώνοντας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e mail σύμφωνα με τα  στοιχεία που έχει η εταιρεία καταχωρήσει στην ιστοσελίδα ως στοιχεία επικοινωνίας.

iv. Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό  τόπο ​www.qazamigr.com​ χωρίς προηγούμενη έγκριση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5  -Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

i. Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι  περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, επωνυμιών,  λογοτύπων, γραφικών, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων,  φωτογραφιών, εικόνων φόντου, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εικονιδίων,  εργαλείων πλοήγησης, πληροφοριακού υλικού, κάθε μορφής δεδομένων λογισμικού,  κειμένων μεταξύ άλλων, της παρούσας ιστοσελίδας ή σχετικών προϊόντων και αγαθών  που εμφανίζονται σε αυτή, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και  ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία για την  ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την ιστοσελίδα, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά  για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

ii. Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας  της εταιρείας και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την ιστοσελίδα  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. Τα ως άνω δικαιώματα  προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού  δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

iii. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που  εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική  ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά. Η  εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και  συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση  (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) της ιστοσελίδας μέσω της οποίας διατίθεται η  υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων χρήστη/επισκέπτη) και ο χρήστης δεν  δικαιούται να αντιγράψει, εξάγει, δημιουργήσει συνδέσμους προς, δημοσιεύει, προωθήσει,  διαφημίσει, εντάξει, εκμεταλλευτεί, συνδυάσει ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το  περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων χρήστη/επισκέπτη) ή του εμπορικού  σήματος της εταιρείας χωρίς ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας προς τούτο.

iv. Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσε ή συνδύαζε το  περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων χρήστη/επισκέπτη) ή που  ιδιωτικοποιούνταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην  ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή σχόλιο χρήστη/επισκέπτη, με το παρόν  αναθέτει, μεταφέρει και αποδίδει κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην  εταιρεία, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή  οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του copyright  και του δικαιώματος βάσης δεδομένων).

v. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από άλλο  χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο,  προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα, παραβιάζοντας  δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα  στον χρήστη/επισκέπτη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, αποκλειστικά και μόνο για δική  του προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της  παρούσας, της πολιτικής απορρήτου και της Δήλωσης προστασίας προσωπικών  δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον χρήστη/επισκέπτη  αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και των δικαιοδόχων της.

vi. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση  και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή  και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση,  εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση  του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου  του.

ΑΡΘΡΟ 6  -Προσωπικά δεδομένα

i. Η διαχείριση από τον ιστότοπο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των  χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική  Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

ii. Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής  από το ​www.qazamigr.com​ των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να  τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός  τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα  που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες  του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση  της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από  τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

iii. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από  το ​www.qazamigr.com​ περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία  του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται  μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις  του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) περί  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την  προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε  φορά.

iv. Το ​www.qazamigr.com​ μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον  εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς, για τους  εξής σκοπούς και επιπλέον όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Δήλωση προστασίας  προσωπικών δεδομένων:

v. -για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος  δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε  διαγωνισμούς κλπ).

vi. -για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.

vii. -για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με  τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου και τη βελτίωσή τους με βάση  τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.

viii. -για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του μετά από  συγκατάθεσή τους.

ix. -για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του ​www.qazamigr.com​ ,  καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.

x. -για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων  του ​www.qazamigr.com​από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

xi. -για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από  συγκατάθεσή τους.  xii. -για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του ​www.qazamigr.com

xiii. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του  παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το ​www.qazamigr.com​ σε  Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο  σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν
συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που τυχόν έχει δημιουργηθεί για  τους ως άνω σκοπούς θα είναι η ως άνω διαχειρίστρια της ιστοσελίδας εταιρεία, στην  έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

xiv. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του  παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον το ​www.qazamigr.com​, η οποία δύναται να τα  διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και  μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω  χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

xv. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει  συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού  υλικού, το ​www.qazamigr.com​ δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να  ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των  προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν  έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

xvi. Επιπρόσθετα, εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και  έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού  υλικού, το ​www.qazamigr.com​ καθώς και η εταιρεία Qazamigr PRO LTD , δύνανται να  αποστέλλουν στον χρήστη/επισκέπτη ενημερωτικό – προωθητικό υλικό για τη  διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα που  τρίτοι επιθυμούν να προσφέρουν μέσω της εταιρείας Qazamigr PRO LTD και σε συνεργασία  με την τελευταία.

xvii. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών  τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό  αποτέλεσμα. Το ​www.qazamigr.com​ ​ τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει  ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από το ​www.qazamigr.com​ του ως άνω  ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού.

xviii. Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή  ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους,  εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών  από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι  το ​www.qazamigr.com​ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και  για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως,  το ​www.qazamigr.com​ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από  χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων  δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του  ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

xix. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών  δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο ​www.qazamigr.com​ καθώς και για  το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών. Το ​www.qazamigr.com​ αντιτίθεται  στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι  να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

xx. Βλ. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την αναλυτικότερη ενημέρωσή  σας

ΑΡΘΡΟ 7  -Cookies

i. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των  επισκεπτών του site μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη  σου, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σου κατά  τη περιήγηση σου στο site μας.

ii. Βλ. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την αναλυτικότερη ενημέρωσή
σας

ΑΡΘΡΟ 8  -Πολιτική Επιστροφών

i. Η εταιρεία στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της  πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το  προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του  υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

ii. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας  αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής  ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

iii. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες  παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία  έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία ο χρήστης επιστρέφει τα  προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα  επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον  χρήστη βαρύνουν την εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία  τρόπος επιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 9  Επιστροφές προϊόντων (ελαττωματικών και μη προϊόντων):

i. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον  αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής  λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής  λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα  αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή  η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας  συμφωνίας με τον χρήστη.

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα  έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται  ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει  ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την  παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier. Στις περιπτώσεις  επιστροφής μέσω courier, ο πελάτης βαρύνεται, με τα έξοδα όλης της διαδικασίας.

ii. Μετά την επιστροφή πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος είτε από το ίδιο  είτε από άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για  την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων  της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή  του χρήστη προς την εταιρεία.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό  κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη, το ποσό της οποίας  θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ  ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του χρήστη.

iii. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε  χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν  πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από  την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων  σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.

iv. Σε περίπτωση που προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το  δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται
από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε  ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του χρήστη.

i. Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί  αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς  σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν  προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

ii. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την διαχειρίστρια της ιστοσελίδας εταιρεία  παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα  επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ή στη Διεύθυνση ηλ.  Ταχ.: ​info@​qazamigr.com​ Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο  περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον  αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή

i. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες η εταιρεία μας Qazamigr PRO LTD συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά  δεδομένα στο πλαίσιο αποστολής ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικού και προωθητικού  υλικού σε εσάς.

ii. Αυτόν τον μήνα, επικαιροποιούμε την Πολιτική απορρήτου μας, για να σας  διευκολύνουμε να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, καθώς και γιατί τα συλλέγουμε.  Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και  άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την  προστασία του απορρήτου σας.

iii. Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας  των στοιχείων σας. Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις  πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την  επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας.

iv. Πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις, καθώς ο Γενικός Κανονισμός για την  Προστασία Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), που σχεδιάστηκε για να  εναρμονίσει τις νομοθεσίες απορρήτου σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνει τους κανόνες  διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία  των δεδομένων τους. Πραγματοποιούμε κάποιες απαραίτητες επικαιροποιήσεις στην  Πολιτική απορρήτου μας και αξιοποιούμε αυτήν την ευκαιρία, για να κάνουμε βελτιώσεις  για τους συνδρομητές μας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

i. Επωνυμία: Qazamigr PRO LTD

ii. Διεύθυνση: Boulevard Slivnica 188 “1202 Σόφια Βουλγαρία

iii. Διεύθυνση ηλ. Ταχ.: ​info@​qazamigr.com

vi. Η εταιρεία μας διαχειρίζεται τον ιστότοπο ​www.qazamigr.com​ ​  στο σύνολο της  ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, οποίος έχει σχεδιαστεί με τα  κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή  νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR). vii. Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία μας, η οποία αποτελεί και τον  υπεύθυνο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε. Η εταιρεία μας  είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το  site ​www.​qazamigr.com​ είτε ως απλός χρήστης, είτε ως  καταναλωτής-αγοραστής-συνδρομητής και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που  χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από  την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας

i. Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να  αποδοθεί σε εσάς. Η εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα,  όπως (ενδεικτικά) όνομα, επώνυμο, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, κινητό,  καθώς και δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email, IP, όνομα  χρήστη, κωδικό πρόσβασης στο e-shop μας κ.α., τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με  όσα αναλύουμε πιο κάτω.

ii. Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα σας που ανήκουν σε ειδική  κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σας), δεσμευόμαστε  να τα επεξεργαστούμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής  συγκατάθεσής σας, ή με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

iii. -Δεδομένα επικοινωνίας: Όταν συναινείτε στη λήψη των ενημερωτικών μας δελτίων  (newsletters), του ενημερωτικού ή/και προωθητικού μας υλικού, δίδετε σε εμάς το όνομα,  επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το επάγγελμα και το τηλέφωνό  σας.

iv. Δεν θα σας στείλουμε οποιοδήποτε Newsletter, για οποιοδήποτε σκοπό διαφήμισης ή  προώθησης των προϊόντων μας, εάν δεν συναινέσετε εσείς. Εάν εγγραφείτε, η εταιρεία  μας θα συλλέξει τα ως άνω στοιχεία και θα σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό αναφορικά  με τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, τυχόν προσφορές σε προϊόντα,  διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα, προσκλήσεις, διαγωνισμούς, εκθέσεις κ.α. ως  ειδικότερα αναλύονται κατωτέρω στους σκοπούς συλλογής των δεδομένων σας.

vi. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter της εταιρείας μας και εν  γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη  λίστα των αποδεκτών μας, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα Newsletter,  είτε μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την εταιρεία μας στο ως άνω email και  τηλέφωνο επικοινωνίας.

vii. Από τα email που σας αποστέλλει η Εταιρεία μας στα πλαίσια της υπηρεσίας  Newsletters, η Εταιρεία καταγράφει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων που λαμβάνετε  από εμάς κατά την υπηρεσία αποστολής Newletters και τον αριθμό των κλικ, μαζί με το  περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ. Εάν είστε κάτω των 16 ετών,  ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας  δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

viii. Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η εταιρεία  μας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά  την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, προκειμένου να  ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα, σε αυτήν την περίπτωση συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL

ix. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να  σας ανοίξει Λογαριασμό μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των  συναλλαγών σας, ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των  στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να  επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε εσείς σε  αυτόν με τον κωδικό σας. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση
των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

x. Για την ολοκλήρωση και εκτέλεση κάθε οnline παραγγελίας, είτε επιλέξετε την αγορά  ως απλός επισκέπτης, είτε ως Χρήστης του site, είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους  σας προσωπικών σας πληροφοριών, που αφορούν κυρίως τις προτιμήσεις πληρωμής, τα  στοιχεία επικοινωνίας σας και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων σας. Τα δεδομένα  αυτά η Εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή  για την εκτέλεση της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση  αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, καθώς και για την πραγματοποίηση της  πληρωμής εκ μέρους σας.

xi. Με τη χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας και  για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας, θα αποστείλουμε στο e-mail που μας έχετε  δώσει τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας

xii. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για  να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα στην  εκτέλεση της παραγγελίας σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας ο υπάλληλος της  μεταφορικής εταιρείας που θα σας παραδώσει τα προϊόντα σε περίπτωση κάποιου  προβλήματος ή και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα  με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ.).

xiii. Η εταιρεία μας συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων  της, όπως για παράδειγμα Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης,  αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ, αριθμό ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κ.α., με σκοπό την εκτέλεση της  σύμβασης εργασίας, την εκτέλεση της μισθοδοσίας και σύμφωνα με τις επιταγές της  σχετικής εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

xiv. Επίσης, η εταιρεία μας κατά καιρούς ενδέχεται να λαμβάνει βιογραφικά υποψηφίων  συνεργατών μας, όπου μας γνωστοποιούν προσωπικές πληροφορίες για αυτούς,  επαγγελματικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία κ.α. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα,  επικαιροποιώντας τα όποτε είναι αναγκαίο, τηρώντας πάντοτε τα κατάλληλα οργανωτικά  και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της  μεταξύ μας σύμβασης ή εάν αυτό δικαιολογείται εν όψει ενδεχόμενης μελλοντικής μας  συνεργασίας.

xv. -Δεδομένα θέσης και Επιγραμμικά δεδομένα: Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι  και αυτός, με την περιήγησή σας στο site της εταιρείας μας ​www.qazamigr.com​, συλλέγει  και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω  cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

xvi. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία  παροχής των υπηρεσιών μας), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας ως συνδρομητής του  περιοδικού, υποβολή διαδικτυακής παραγγελίας μέσω του e-shop μας), είτε φυσικά (π.χ.  εάν επισκεφθείτε την έδρα της εταιρείας μας) σύμφωνα με τα εκτιθέντα στους παρόντες  όρους.

xvii. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών  που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις  υπηρεσίες που μας ζητάτε και σας προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς για τους  οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες  νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε  εσάς των υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά σύμφωνα με τις νόμιμες  υποχρεώσεις μας όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

xviii. Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, με την περιήγησή σας στο site την  εγγραφή σας ως Συνδρομητής, τη δημιουργία χρήστη στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα,  την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο  Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και
πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα  χορηγείτε.

xix. Κάθε φορά που προσδιορίζουμε, παρακολουθούμε και αναλύουμε τη χρήση, ή το  ενδιαφέρον σας για τα ενημερωτικά μας δελτία, το ενημερωτικό και προωθητικό μας  υλικό, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες (όπως την τοποθεσία, τη  διεύθυνση ΙΡ, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο). Γενικά, δεν  συσχετίζουμε τη διεύθυνση ΙΡ με άλλες πληροφορίες που διατηρούν τρίτα μέρη. Δεν  συσχετίζουμε, ούτε προσπαθούμε να συσχετίσουμε, τη διεύθυνση ΙΡ με την ταυτότητα  ενός χρήστη.

xx. Όταν σας στέλνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να  χρησιμοποιήσουμε single pixel gifs, τα οποία ονομάζονται και web beacons και cookies.  Τα web beacons μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες για το πότε και πόσες  φορές ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ώρα και ημερομηνία), τη  διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες πλοήγησής σας.

xxi. Ειδικότερα, τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον  υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server  μας όταν επισκέπτεστε το site της εταιρείας, μέσω του προγράμματος περιήγησης που  χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό  Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή  αρχείου από τον υπολογιστή σας.

xxii. Για την πλοήγηση σας στο Διαδικτυακό μας Τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή σας,  οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή  άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο, η Εταιρεία κατά την πλοήγηση σας στον  δικτυακό τόπο της και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει  προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First  Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies).

xxiii. Τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί για σκοπούς  διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με  σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της  αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του  περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς  και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της  εταιρείας μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, σε εκθέσεις και διαγωνισμούς.  xxiv. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να  περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του  υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις  τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που  ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις  που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, User  Name, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος  περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες  αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

xxv. Επιπλέον, οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (όπως αναφέρεται κατωτέρω) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies τα  οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα ενδιαφέροντα  των συνδρομητών, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε cookies «απόδοσης» ή  «λειτουργικά» cookies. Τα cookies αυτά καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες  ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά  των συνδρομητών για σκοπούς ανάλυσης.

xxvi. Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλες, παρόμοιες τεχνολογίες από καιρό εις καιρό, όπως
web beacons, pixels (or “clear gifs”) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Πρόκειται  για μικροσκοπικά σε μέγεθος γραφικά αρχεία τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό  αναγνωριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αναγνωρίζουν εάν  κάποιος, στην περίπτωση των web beacons, άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου που του εστάλη.  xxvii. Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ενδέχεται να τοποθετούν αυτόματα single pixel gifs, γνωστά ως web beacons, σε κάθε  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται. Πρόκειται για μικροσκοπικά  αρχεία γραφικών τα οποία περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία τους  δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε ανοίξατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου ή εάν πληκτρολογήσατε συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους.

xxviii. Οι τεχνολογίες αυτές καταγράφουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,  τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα που σχετίζεται με κάθε άνοιγμα ή  πληκτρολόγηση για μια καμπάνια. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να  δημιουργούμε αναφορές για τους συνδρομητές μας σχετικά με την πορεία μίας καμπάνιας  ηλεκτρονικών μηνυμάτων και για τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε.

xxix. Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω  του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από την εταιρεία μας  των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε, ωστόσο,  να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα  Cookies.

xxx. Επιπλέον, τα Cookies χρησιμοποιούνται από εμάς για τη σύνδεσή σας με το  Λογαριασμό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, για την απομνημόνευση των προϊόντων  που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας χωρίς να  απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια  αγορά στο κατάστημά μας, για την εξακρίβωση προβλημάτων στον server μας κ.α.

xxxi. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση  cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας  επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες  σχετικές ενέργειες

xxxii. -Internet Explorer  xxxiii. -Firefox  xxxiv. -Chrome  xxxv. -Safari

xxxvi. -Safari for iPad and iPhone  xxxvii. Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να αναλύουμε τη δική σας  συμπεριφορά χρήσης στην ιστοσελίδα μας για να σας παράσχουμε προσωποποιημένη  ενημέρωση. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους  τομείς της ιστοσελίδας στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που  ενεργοποιήσατε (π.χ. καλάθι αγορών).

xxxviii. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρείας μας σε  διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η  εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών  δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

4. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας

i. Σκοποί ενημέρωσης-προώθησης: Συλλέγουμε τα προαναφερόμενα δεδομένα  επικοινωνίας με σκοπό να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία και email  (newsletter, κ.α.) και προωθητικό υλικό αναφορικά με προωθητικές ενέργειες της αγοράς,  συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, συνδρομή στο περιοδικό, αποστολή του περιοδικού  τιμής ένεκεν προς εσάς, δημοσίευση αγγελιών στο περιοδικό και στο site και στις σελίδες
του περιοδικού στα social media, δημοσίευση διαφημίσεων στο περιοδικό και στο site και  στις σελίδες του περιοδικού στα social media, αγορές μέσω του e-shop.

ii. Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέγονται για αποστολή προσκλήσεων, συμμετοχή σε  σεμινάρια, συμμετοχή σε test drive δοκιμές οχημάτων, επικοινωνία με το περιοδικό και  τους εργαζόμενους του περιοδικού (δια ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω email, social media  κ.α.), αποστολή διαφημιστικών email και δελτίων (newsletter, κ.α.), αποστολή  προσκλήσεων σε εκθέσεις και εκδηλώσεις μέσω email και δελτίων (newsletter, κ.α.),  αποστολή sms για ενημερωτικούς σκοπούς, προωθητικές ενέργειες ίδιες (της εταιρείας  μας) και τρίτων (συμβεβλημένων με την εταιρεία μας), προσκλήσεις σε εκδηλώσεις,  τιμολόγηση και λοιποί φορολογικοί λόγοι.

iii. Σκοποί ανάλυσης (analytics): Ευκαιριακά, ενδέχεται να συλλέξουμε τα  προαναφερόμενα δεδομένα θέσης και επιγραμμικά δεδομένα, με σκοπό να αντλήσουμε  πληροφόρηση για τα ενημερωτικά μας δελτία, το ενημερωτικό και προωθητικό μας υλικό  (π.χ. αριθμός προβολών ή clicks κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα web  beacons για να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με πως πήγε μια e-mail καμπάνια μας  και σε τι ενέργειες προβήκατε.

5. Νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από την εταιρεία μας

i. Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται  ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας  ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της  παρούσας, ή επιλέγοντας το link στο τέλος κάθε newsletter που λαμβάνετε από εμάς.

ii. Έννομη υποχρέωση: Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται και στην  εκτέλεση σύμβασης πώλησης μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς ως πελάτη μέσω του  ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν πουλάμε, μοιράζουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας  δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός εάν μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (βλ. ανωτέρω) ή  απαιτείται από το νόμο.

iii. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η  κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών  αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για  εξωδικαστική διαδικασία (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου), αλλά πάντοτε υπό  προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν  υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει και δεν  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη  ρητή συγκατάθεση των γονέων τους.

iv. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς  περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα  συλλέγει.

6. Αποδέκτες των δεδομένων σας

i. Η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για εσάς,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις  που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε  παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με  προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της εταιρείας μας με αυτούς.

ii. Πάντοτε οι φορείς αυτοί επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και συμμορφώνονται με τη  σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες  εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις  ασφαλείας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ,  αυτό θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την  μέγιστη προστασία των δεδομένων σας.

iii. Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από εργαζομένους της  εταιρείας μας, ωστόσο, οι εργαζόμενοι που ενδέχεται να επεξεργαστούν τα προσωπικά  σας δεδομένα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

iv. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες  δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και  σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση  νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η  Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της  αντίστοιχης υπηρεσίας.

v. Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

• Στην Google, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για τη χρήση των  υπηρεσιών Google Analytics

• Στην Paypal, για την ολοκλήρωση της πληρωμής των παραγγελιών σας  vi. Και οι δύο αυτοί φορείς έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνοι με την  διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.S Privacy Shield.

• Σε εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή ενημερωτικού υλικού και των  παραγγελιών σας όπως courier.

• Σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την  τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του site

• Σε τρίτους που παρέχουν στο site υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του  Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, data analysts,  προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των  υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

• Σε πιστωτικά ιδρύματα, για την πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και την ολοκλήρωση  της παραγγελίας σας απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά, όπως έχουμε ήδη  περιγράψει.

• Σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής email και newsletter και τηλεφωνίας – sms. Οι  πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που  απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να  κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Οι  πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και  διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

vii.

viii. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  παγκοσμίως σε μέρη όπου οι δραστηριότητες επεξεργασίας λαμβάνουν χώρα. Σήμερα τα  συστήματα (servers) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται κατά  βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα  ενδέχεται να διαβιβαστούν, ή και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες  Πολιτείες.

ix. Οιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εμάς προς τρίτες χώρες  (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιείται μόνο προς χώρες  οι οποίες έχουν νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία  παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα με την  ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

x. Στο βαθμό που λαμβάνει χώρα διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, θα  αναζητούμε και θα λαμβάνουμε διασφαλίσεις ότι κάθε πληροφορία που ενδέχεται να  διαβιβάσουμε διασφαλίζεται επαρκώς και σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα  προσωπικά δεδομένα.

• Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

• Σε παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης, όπως το Microsoft one drive cloud

• Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς εκπλήρωση των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών  (όπως facebook.com, instagram.Com)

• Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που η εταιρεία μας υποβληθεί σε μια  επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή  πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις  πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών  πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές  προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας ως αποτέλεσμα της  επιχειρηματικής μετάβασης, η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά  των προσωπικών δεδομένων σας.

• Σε δημόσιες αρχές: Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη  σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη  δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια, ενδέχεται να  μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

xi. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών  δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για  λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων  πέραν των ανωτέρω σκοπών και ενεργούν πάντα σύμφωνα με ρητές εντολές και οδηγίες  μας.

xii. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα  προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες σας είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα  εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας  απαγορεύεται.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων:

i. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας,  σύμφωνα με τον GDPR,

ii. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

a. να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού  χαρακτήρα·

b. να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·

c. να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα. Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή  προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά  σας δεδομένα εάν αυτά είναι ατελή .

d. να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν  είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Μπορείτε να μας ζητήσετε  να διαγράψουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον  απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις  που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.

e. να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για  σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή  σας·

f. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της  συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της  συναίνεσης για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.

g. να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας  προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να μας ζητήσετε να  περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η χρήση αυτή είναι μη  νόμιμη, ή εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους
ανωτέρω σκοπούς.

h. να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, κοινά αποδεκτή  και μηχαναγνώσιμη μορφή και να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά σε  άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς.

i. να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη  επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα  δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο  από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την  άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

j. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ  k. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης της ΑΠΔΠΧ

l. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ευθέως κατά του υπευθύνου ή του εκτελούντος την  επεξεργασία, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον  Κανονισμό παραβιάστηκαν, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των ΠΔ που σας αφορούν

iii. Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας  σχετικά με τυχόν τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα που σας μπορείτε να  απευθύνεστε εγγράφως προς την εταιρεία μας στο ως άνω email.. Έχετε τη δυνατότητα  να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο  ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που η εταιρεία μας τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας  χρεώσουμε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα  δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

iv. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, ή τη μη παραλαβή  των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι  να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ως άνω email επικοινωνίας. Η εταιρεία μας θα απαντήσει  στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα.

v. Για οποιοδήποτε κώλυμα συμμόρφωσης με το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε  τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την  ταυτότητά σας (για παράδειγμα να πατήσετε έναν σύνδεσμο επαλήθευσης,  συμπληρώνοντας ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης) για να ασκήσετε τα  δικαιώματά σας.

vi. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η  επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν  επίσης όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν την έδρα τους  εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

vii. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία μας,  συμμορφούμενη προς την υποχρέωση γνωστοποίησης της παράβασης στην ΑΠΔΠΧ,  διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να γνωστοποιήσει, αν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από  τη στιγμή που αποκτά γνώση, την περίπτωση παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων  που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο σε δικαιώματα σας, ενώ σε περίπτωση  καθυστέρησης γνωστοποίησης πέραν της ως άνω προθεσμίας, αυτή θα αιτιολογείται.

viii. Εάν είστε γονέας παιδιού κάτω από το Όριο ηλικίας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας  παρέχει προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την  εταιρεία μας με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπου και μπορείτε να ζητήσετε την  άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουμε  συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για  τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον  λογαριασμό χρήστη του εν λόγω παιδιού.

8. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

i. Τα δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για 10 έτη για το σκοπό της  αποστολής των ενημερωτικών δελτίων ή/και του προωθητικού υλικού, με ρητή επιφύλαξη
τυχόν υποχρεώσεών της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ενώ την ανακληθείσα  συναίνεσή σας για χρονικό διάστημα δέκα ετών, με ρητή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεών  της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

ii. Όλα τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στα συστήματα (servers) του παρόχου  υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούμε  σήμερα.

iii. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στη βάση μας μόνο για όσο χρονικό  διάστημα έχουμε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα ή είναι απαραίτητο να τα διατηρούμε,  ακόμη κι αν αυτό υπερβαίνει την ως άνω αναφερόμενη δεκαετία. Δεδομένου ότι αυτό δεν  μπορούμε να το καθορίζουμε εκ των προτέρων, η περίοδος διατήρησης μπορεί να είναι  διαφορετική από Χρήστη σε Χρήστη.

iv. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η συμβατική μας σχέση διακοπεί,  ενδέχεται να κρατήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείταi.

v. Ασφαλώς, όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγράφονται σε περίπτωση  που επιλέξετε να διαγράψετε το Λογαριασμό σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή  σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εσείς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τη βάση  μας, εκτός εάν υποχρεούμαστε να τηρήσουμε όλα ή ορισμένα εξ αυτών για μεγαλύτερο  χρονικό διάστημα βάσει νόμου (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των  πωλήσεων προς εσάς) ή για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος (π.χ. σχετιζόμενους  λόγους με την υγεία σας).

vi. Πάντως, σε περίπτωση που ζητήσετε απλά τη διαγραφή από το newsletter μας, τα  δεδομένα σας θα διαγράφονται μετά από 2 μήνες απευθείας. Επίσης, όταν επισκέπτεστε  το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να κάνετε εγγραφή ως μέλος (guest visitor), κάποια  δεδομένα σας (πχ IP address) ενδέχεται να τηρούνται στη βάση μας για διάστημα έως 12  μηνών.

vii. Παρότι μπορεί να τηρούμε τα δεδομένα σας για ορισμένο απαραίτητο για τη  λειτουργία της εταιρείας μας χρονικό διάστημα, ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας  χωρίς να έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή χωρίς αυτό να είναι απολύτως  απαραίτητο για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας σας ή για την επιβεβαίωση αυτής.

9. Ασφάλεια των Δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων:

i. Μόλις η εταιρεία μας λάβει τα στοιχεία σας, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα  μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.  Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών μας και εφαρμόζουμε  κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των  προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ  απολύτως ασφαλές. Αναφορικά με τη δημιουργία χρήστη στο ηλεκτρονικό μας  κατάστημα, ο κωδικός πρόσβασης προστατεύει τον λογαριασμό χρήστη σας, επομένως,  σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν μοναδικό και ισχυρό κωδικό πρόσβασης, να  περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και το πρόγραμμα περιήγησης που  χρησιμοποιείτε και να πραγματοποιείτε αποσύνδεση μετά τη χρήση της.  Τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η εταιρεία μας είναι τα κάτωθι:

i. Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε  φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (όπως συμβόλαια,  συμβάσεις, τιμολόγια, φόρμες συναίνεσης κ.α.). Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε  φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν  πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς που  περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους.

ii. Αποθήκευση Αρχείων σε Ηλεκτρονική Μορφή: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες  θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα  βρίσκονται αποθηκευμένα με ψευδωνυμικό τρόπο, δηλαδή, τα δεδομένα απαιτούν
πρόσθετη επεξεργασία χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστά αποθηκευμένο «κλειδί» προτού  να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Η  ψευδωνυμοποίηση είναι ακόμα μια απαίτηση του GDPR την οποία έχουμε υλοποιήσει σε  αυτόν τον ιστότοπο.

iii. Το δίκτυό μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και  τοίχο προστασίας (firewall), ενώ έχουμε ορίσει κωδικούς δύο παραγόντων, οι οποίοι  παρέχονται μόνο σε όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας απαιτείται να έχουν πρόσβαση  σε αυτά τα αρχεία.

iv. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του  ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους  τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την  παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα  σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

10. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

i. Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη  νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας  καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και  η αδιαμαρτύρητη παραλαβή ενημερωτικών και προωθητικών υλικών συνεπάγεται ότι  αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

11. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή  i. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην:  ii. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)  vi. Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: cosmeticsuk@englandmail.com

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία  i. Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί  αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς  σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν  προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

13. Επικοινωνήστε μαζί μας

i. Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Τόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας,  όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους  ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την  παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις  που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ii. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με  τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, με βάση τα ως άνω στοιχεία  επικοινωνίας.

Λάβετε ένα δωρεάν δείγμα Κάντε κλικ εδώ